Het bestuur van De Muiters

Voorzitter Manfred Oude Bekke

Secretaris HansTanke

Penningmeester Hans Loohuis

Harry Mentink Lid.

Gerard Loohuis Lid.
O.O.V. D e  M u i t e r s